• comanda telefonica

    0784650332

    L-V: 09:00 - 17:00 Tarif normal

REGULAMENT TOMBOLA COSMOBEAUTY 2017

Regulament de participare

 

Art. 1 Organizatorul

Organizatorul prezentei tombole este SC BAFF ONLINE SRL, persoana juridica romana, avand sediul social in Strada Emil; Rcovita 18, Bloc R6, Sc.1, Ap.7, Sector 4, Bucuresti, CUI RO 28404025, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/5243/2011.

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii („Regulamentul”).

 

Art.2 Durata si locul de desfasurare al tombolei

Concursul se desfasoara pe parcursul a 3 (trei) zile calendaristice incepand cu data de 24 martie pana la data de 26 martie, exclusiv la standul Baff Online din cadrul targului CosmoBeauty Exhibition Bucharest, Crystal Palace Ballrooms, in intervalul 10:00- 18:00.

 

Art.3 Dreptul de participare

Prezentul; concurs este deschis oricarei persoane majore cu domiciliul actual in Romania („Participantii”).

Angajatii SC BAFF ONLINE SRL, precum si parintii, copiii, sotii sau sotiile acestora nu au dreptul de a participa la prezentul concurs.

 

Art.4 Regulament oficial al Tombolei

Regulamentul oficial al Tombolei este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, prin accesarea paginii www.baff.ro.

Prin participarea la aceasta Tombola se prezuma cunoasterea Regulamentului si acorsul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.baff.ro cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

Art.5 Mecanismul de desfasurare al Tombolei

Pentru a participa la Tombola, fiecare participant va trebui sa viziteze standul 5 din Sala Roma din cadrul targului CosmoBeauty de la Crystal Palace Ballrooms, din perioada 24-26 martie 2017, in intervalul zilnic 10:00- 18:00 si isi va face inscrierea in concurs cu urmatoarele informatii: nume, prenume si adresa de e-mail pe formularul dedicat Tombolei.

 

Art.6 Desemnarea castigatorului

Desemnarea castigatorilor va avea loc prin tragere la sorti in ziua de 29 martie 2017, ora 14:00. Extragerea se va face prin intermediul website-ului www.random.org. Extragerea va fi filmata.

La aceasta tragere la sorti vor intra toti participantii valizi inscrisi prin intermediul formularului pus la dispozitie la standul numarul 5 din Sala Roma, din cadrul targului CosmoBeauty de la Crystal Palace Ballrooms, din perioada 24-26 martie 2017.

Conform dispozitiilor legale in vigoare, organizatorul va face publice numele castigatorului si castigul acordat, pe site-ul www.baff.ro, pana la data de 31 martie 2017. De asemenea, castigatorul tombolei va fi anuntat telefonic si pe e-mail de catre reprezentantii organizatorului pana la data de 31 martie 2017.

 

 

Art.7 Premiile si acordarea acestora

7.1 Premiul
In cadrul prezentei Tombole, vor fi acordate urmatoarele premii:
Premiul A:  (valoare 241.1 lei)

 Base coat PureLUXE
  Top coat fara degresare PureLUXE
 3 x Oje semipermanente color PureLUXE
 Gel Polish Remover PureLUXE 100ml
Cleaner PureLUXE 100ml
 Buffer
 Primer PureLUXE
 
Premiul B:  (valoare 238.4 lei)

 Primer PureLUXE
Gel UV Constructie PureLUXE Crystallize 30ML
 Gel UV PureLUXE Duo Camouflage Soft Pink 5ml
Cleaner PureLUXE 250ml
  Pile x 2
Buffer
Pensula BAFF limba de pisica nr. 4
Finish PureLUXE cu degresare
 
 
Premiul C: (valoare 223.9 lei)

Primer PureLUXE
 Nail prep PureLUXE
Gel Uv Constructie PureLUXE Nexus  Clear 15ml
Gel Uv PureLUXE Duo Camouflage 15 ml
Cleaner PureLUXE 100ml
Finish PureLUXE cu degresare
2x Gel UV Color Sphere PureLUXE
 
Castigatorul premiului oferit in cadrul acestui concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiuluiu sau schimbarea acestuia cu alte bunuri/servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului. De asemenea, premiul nu este transmisibil altor persoane.
7.2 Intrarea in posesia premiului
Castigatorul va trimite copia cartii de identitate cu maxim 5 zile de la anuntarea castigatorului, in format electronic la adresa support@baff.ro.
 
Art.8 Conditii de validare
Pentru ca participarea sa fie valida, participantii trebuie sa completeze formularul de inscriere cu date valide, corespunzatoare cu cerintele din prezentul Regulament, ce pot fi confirmate in cazul unui castig, precum si sa respecte conditiile stabilite prin prezentul regulament.
8.1 Conditii de invalidare a castigului
Castigul din prezenta tombola va fi invalidat in cazul in care participantul incalca cerintele de participare, precum si in cazul in care formularul de inscriere contine informatii false ori vadit eronate. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat pana la data de 31 martie 2017 pentru validare, in urma contactarii telefonice sau pe e-mail in vederea confirmarii datelor de participare sau Organizatorul identifica neconcordante intre datele completate si datele de identificare, Organozatorul isi rezerva dreptul de a invalida respectivul castigator neapelandu-se la rezerve. Premiul respectiv nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.
 
Art.9 Angajamente
Acordarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta promotie implica acceptul castigatorului ca numele, adresa de e-mail si imaginea sa sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale audiovideo si tiparituri.
 
Art.10 Intreruperea Tombolei
Tombola va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.
 
Art.11 Limitarea raspunderii
Organizatorului nu ii revine nicio raspundere pentru:
-       Formularele de inscriere care nu contin toate datele obligatorii sau nu permit confirmarea identitatii participantului, care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la art.8;
-       Orice alte costuri ale castigatorului in legatura cu intrarea in posesia premiului, altele decat cele aflate in sarcina sa conform prezentului regulament si dispozitiilor legale;
-       Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in calcul de Organizator;
 
Art.12 Prelucrarea datelor personale
Prin participarea la aceasta tombola, mai exact prin completarea formularului de inscriere, se prezuma luarea la cunostinta a regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre Organizatorul concursului, in conformitate cu Legea 677/2001.
Tuturor participantilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in special drepturile persoanei vizate cu privure la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.
 
 
Art.13 Forta majora
Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de as-i indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
 
Art.14 Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti.
Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se pot trimiote pe adresa de e-mail a Organizatorului(support@baff.ro), in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorului. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.
 
Art.15 Alte clauze
Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor participantilor. Prin participarea la Tombola, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de Regulamentul Oficial al Concursului. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul Oficial, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.
Organizatorul isi rezerva dreptul ca pe timpul Concursului sa aduca modificari site-ului in prezentul Regulament  fara sa anunte participantii la concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul Regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.
Taxele privind autentificarea acestui regulament au fost suportate de catre Organizator.
 
Organizator,

SC BAFF ONLINE SRL
 
 
 
0

Cos :  0

Produsele tale :